Tüm Türkiye’ye 1-3 iş günü içerisinde teslimat!

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1.      TARAFLAR

1.1.   SATICI

Ad, Soyad/Unvan                                         : %%1%%[ÖG1] 

T.C. Kimlik Numarası/VD-Vergi Numarası: %%2%%[ÖG2] 

Adres                                                            : %%3%%[ÖG3] 

Mersis Numarası                                           : %%4%%[ÖG4] 

Telefon Numarası                                         : %%5%%[ÖG5] 

E-posta Adresi                                              : %%6%%[ÖG6] 

İadenin Kabul Edildiği Kargo Firması         : %%7%%[ÖG7] 

1.2.   ALICI

Ad, Soyad/Unvan                                         : %%8%%[ÖG8] 

T.C. Kimlik Numarası/VD-Vergi Numarası: %%9%%[ÖG9] 

Adres                                                            : %%10%%[ÖG10] 

Telefon Numarası                                         : %%11%%[ÖG11] 

E-posta Adresi                                              : %%12%%[ÖG12] 

 

1.3.   ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ[MOU13] 

Unvan                                                           :

VD-Vergi Numarası                                     :

Adres                                                            :

Mersis Numarası                                           :

Telefon Numarası                                         :

E-posta Adresi                                              :

 

 

2.      TANIMLAR

Alıcı    : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Hizmet                        : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Taraflar           : Satıcı ve Alıcıyı

Sözleşme         : Mesafeli Satış Sözleşmesi

Ürün/Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri, ifade eder

 

3.      KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun konusu Alıcı ile Satıcı arasında akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve 27.10.2014 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümleri uyarınca Alıcıyı bilgilendirmektir.

Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi halinde; Alıcı, TKHK’da düzenlenen haklardan yararlanamayacaktır.

 

Alıcının siparişi tamamlamasının ardından işbu Ön Bilgilendirme Formu ve satış sözleşmesini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi Alıcının belirttiği mail adresine ulaştıracaktır.

 

4.      SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

4.1.    Aşağı bilgileri verilen malın/ürün/hizmet/ürünlerin temel özellikleri internet sitesinde yer almaktadır.

4.2.    Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Satıcının ilan edilen fiyatlar hakkında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.3.    Sözleşme konusu malın/ürün/hizmet/ürünlerin tüm vergiler ve taşıyıcı dahil fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

%%13%%[ÖG14] 

%%14%%[ÖG15] 

%%15%% [ÖG16] TL

%%16%%[ÖG17]  TL

Kargo Tutarı

-

%%17%% [ÖG18] TL

%%17%% [ÖG19] TL

 

 

Toplam

…%%18%%..[ÖG20]  TL

 

5.      CAYMA HAKKI

5.1.    Alıcı hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 15 (on beş) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.

a) Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.2.   Alıcı, cayma hakkı kullanım bildirimini yukarıda belirtilen mail adresi/adres üzerinden Satıcıya ulaştırır. Satıcı, Alıcının cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

5.3.   Söz konusu mal/hizmet bedeli Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

5.4.   Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildirimi Satıcıya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı Satıcıya geri gönderir.

5.5.   Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

5.6.   Alıcı iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcıya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcıya aittir. İade için Alıcının bulunduğu yerde Satıcının anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcıya aittir. Alıcının iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

5.7.   Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak teslim edilmelidir. Ancak Alıcının kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

5.8.   Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

5.9.   Alıcı, Cayma Hakkını kullanmak için Satıcının yukarıda belirtilen adreslerine işbu hakkını bildirebilecektir.

 

6.      CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

6.1.    Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Satıcının düzenli teslimatları ile Alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcıs arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

7.      GENEL HÜKÜMLER

7.1.    Satıcı, yalnız Türkiye sınırları içerisinde bulunan teslimat adreslerine gönderim sağlamakta olup yalnız teslimat ülkesi Türkiye sınırları içerisinde olanlar internet sitesinin çevirim içi satış hizmetinden faydalanabilmektedir.

7.2.    Alıcı, Satıcının işbu madde ile belirlemiş olduğu ödeme yöntemleri ile ödeme kabul etmektedir ödeme yöntemleri ve araçları ise ; …%%19%%……[ÖG21] 

7.3.    Alıcı, İnternet Sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. Alıcının İnternet Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca Satıcı kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcının sorumluluğundadır.

7.4.   Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile Alıcılara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının Alıcının bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcının ürünü kargo firmasının Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcıya teslim edilecektir.

7.5.   Genel olarak aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcıya aittir.

7.6.    Ürünlerin, teslimatı anında Alıcının bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcının sorumluluğu olacaktır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcının Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcıya aittir.

7.7.    Alıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcıya ait olmak üzere Satıcıya iade edilir. Satıcının iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya yapılan ödemelere ilişkin Satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

7.8.    Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcıyı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

7.9.    Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Alıcıya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).

7.10.                    Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıyı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcının onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 

8.      SAİR HÜKÜMLER

8.1.    İşbu Ön Bilgilendirme Formu 8 (sekiz) maddeden oluşmakta olup Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır.

8.2.   Ön bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu Ön Bilgilendirme Formundan doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 


 [ÖG1]Soru 1: Satıcı/Sağlayıcı gerçek kişi ise ad soyad nedir? Devreden tüzel kişi ise unvanı nedir?

 [ÖG2]Soru 2: Satıcı/Sağlayıcı  gerçek kişi ise

T.C Kimlik Numarası nedir?

Devreden tüzel kişi ise

VD ve Vergi Kimlik Numarası nedir?

 [ÖG3]Soru 3: Satıcı/Sağlayıcının adresi nedir?

 [ÖG4]Soru 4: Satıcı/Sağlayıcının Mersin Numarası nedir?

 [ÖG5]Soru 5: Satıcı/Sağlayıcının telefon numarası nedir?

 [ÖG6]Soru 6: Satıcı/Sağlayıcının e-posta adresi nedir?

 [ÖG7]Soru 7: Satıcı/Sağlayıcının iadeyi kabul ettiği kargo firması hangisidir?

 [ÖG8]Soru 8: Alıcı gerçek kişi ise ad soyad nedir? Devreden tüzel kişi ise unvanı nedir?

 [ÖG9]Soru 9: Alıcı gerçek kişi ise

T.C Kimlik Numarası nedir?

Devreden tüzel kişi ise

VD ve Vergi Kimlik Numarası nedir?

 [ÖG10]Soru 10: Alıcının adresi nedir?

 [ÖG11]Soru 11: Alıcının telefon numarası nedir?

 [ÖG12]Soru 12: Alıcının e-posta adresi nedir?

 [MOU13]Burası printbinin bilgilerinin eklendiği alan

 [ÖG14]Soru 13: Ürünün adı nedir?

 [ÖG15]Soru 14: Ürünün adedi nedir?

 [ÖG16]Soru 15: Ürünün peşin fiyatı nedir?

 [ÖG17]Soru 16: Ürünün ergi dahil fiyatı nedir?

 [ÖG18]Soru 17: Kargo bedeli nedir?

 [ÖG19]Soru 17: Kargo bedeli nedir?

 [ÖG20]Soru 18: Ürünün KDV ve kargo dahil bedeli nedir?

 [ÖG21]Soru 19: Satıcı hangi ödeme yöntem ve araçlarını kabul etmektedir?