Tüm Türkiye’ye 1-3 iş günü içerisinde teslimat!

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

1.      TARAFLAR

İşbu kullanıcı sözleşmesi, “Printbi Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi” “Şirket”ine ait www.printbi.co adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetleri kullanmak amacı ile bu siteye üye olan gerçek kişi/ kişiler arasında düzenlenmiştir.

www.printbi.co ‘Site’, siteye üye olan gerçek kişi ‘Kullanıcı’, her iki taraf birlikte ise ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.

2.      SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, Printbi Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi adlı internet sitesinin kullanım koşulları ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.      TANIMLAR

Kullanıcı Sözleşmesi: İşbu sözleşmeyi ve içeriğini ifade eder.

Sözleşme Ekleri: İşbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Aydınlatma Metnini ifade eder. Bahsi geçen metin, işbu sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi işbu sözleşmenin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

Ziyaretçi: Site’ye kayıtlı olmayan kullanıcıları ifade etmektedir. İşbu sözleşmeyi imzalayıp üye olmamayı tercih ettiğiniz takdirde uygulamanın sadece belirli özelliklerine erişim sağlayabilirsiniz.

 

4.      TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Üyelik

4.1.1.      Kullanıcı, Şirket tarafından Site aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanmak üzere bir hesap açılışı yaptığı andan itibaren işbu sözleşme ve eklerinde yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır.

4.1.2.      Site’ye üye olabilmek için işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin üye olmak isteyen Ziyaretçi tarafından kabul edilmesi, Site tarafından kendisinden talep edilen bilgilerin tam, doğru ve güncel şekilde doldurulması ve üyelik başvurusunun Site tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi gerekmektedir. Üye olmak isteyen Ziyaretçilerin 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, Şirket tarafından belirlenecek ve mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartlara haiz olması gerekmektedir. Şirket tarafından Kullanıcı’ya üyelik bildiriminin yapılması ile Kullanıcı sıfatına haiz olacak olup işbu sözleşmenin hükümleri ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3.      Kullanıcı, işbu sözleşme ile Şirketin tüm Kullanıcıların hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme ve Kullanıcılardan yeni belgeler talep etme hakkı olduğunu kabul eder. Kullanıcı aynı zamanda Şirket tarafından yapılan bu incelemeler ve Kullanıcı tarafından üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder. 

4.1.4.      İşbu sözleşme, Kullanıcı tarafından işbu sözleşmesinin onaylanmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.  Şirketin, işbu sözleşmede ve eklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.1.5.      Şirket, sınırlı olmamak kaydı ile ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında tek taraflı değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu değişiklikler Site’de yayınlanır.

4.1.6.      Site üzerinden yapılan bildirimleri düzenli olarak takip etme yükümlülüğü Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı eğer bu değişiklikleri kabul etmek istemiyorsa işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak 12. maddede belirtilen usule göre feshedilebilir. Bu usulle sözleşmenin feshedilmemesi ve hizmetlerden yararlanılması halinde güncellenen şartların geçerlilik tarihinden itibaren kabul edildiği anlamına gelmektedir.

 

4.2.Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Site’yi kullanarak Şirketin hizmetlerinden yararlandığı sırada;

4.2.1.      Kullanıcı kimliği (Kullanıcı Adı) ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve bu kapsamda kullanıcı adı, şifresini ve kimlik doğrulama bilgilerini gizli tutmakla ve üçüncü kişilerle paylaşmamak ile yükümlü olduğunu,

4.2.2.      Hizmetlerin kullanımının, üyeliği oluşturulmasına ve bu üyeliğin Şirket tarafından onaylanmasına tabi olduğunu, Şirketin Kullanıcının hizmetlere erişimini Kullanıcı onayı olmaksızın reddetme, sınırlandırma, kısıtlama, askıya alma veya kapatma hakkının mevcut olduğunu,

4.2.3.      Kullanıcı sitede sipariş konusu tasarım ürünün özgün olduğunu, hukuka ve ahlaka uygun olduğunu, 3. Kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, aksi takdirde doğmuş ve doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu yükümlülüğüne aykırı etmesi durumunda Şirket, Kullanıcıya ait hesabı sınırlandırma, kısıtlama, askıya alma veya kapatma hakkını saklı tutmaktadır.

4.2.4.      Kullanıcı, Site’ye eklediği şahsi fikir, düşünce, fotoğraf, video, yazışma, ifade, dosya ve gönderdiği kişisel bilgiler, Kullanıcı profili ve benzeri materyallerin tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte olmadığını, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olduğunu ve aykırı kullanım halinde meydana gelebilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, dolaylı ve doğrudan doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve üçüncü kişiler ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin bu ihtilaflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Şirket’in bu görüş, yorum ve yukarıda belirtilen diğer materyalleri moderatör aracılığıyla düzenleme, değiştirme ve limitleme hakkının bulunduğunu ayrıca Şirketin içerik sağlayıcı veya yer sağlayıcı sıfatları nedeniyle veya Şirket’in uygun bulmadığı herhangi bir içeriği yayından kaldırmaya yetkili olduğunu ve Şirket’in genel kullanıma açık yerlerine içerik eklediğinde, Şirket’e gayri kabil-i rücu olan, daimi, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş bir dünya çapında kullanım hakkını bu gibi bilgi ve içeriği Şirketin kendi tanıtımını yapmak amacıyla her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlama, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Site’nin içerisinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarını otomatik olarak bağışladığını ve bağışlamak için gerekli hakka sahip olduğunu ve aynı zamanda yukarıda bahsi geçenler için gereken ikincil izinleri bağışladığını ve yetkilendirdiğini, bu içeriklerin üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı meydana gelebilecek doğrudan ve dolaylı hiçbir zarardan Şirketin sorumlu olmayacağını;

4.2.5.      Kullanıcı, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri diğer kullanıcılara iletmemeyi ve zincir posta, yazılım virüsü gibi diğer Kullanıcılara ait bilgisayar veya diğer cihazlara zarar verici, Kullanıcının özel hayatını ihlal edici ve benzeri paylaşma yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı, başkalarına ait kişisel bilgilere erişmemeyi ve bunları kayıt etmemeyi, yaymamayı ve kötüye kullanmayı;

4.2.6.      Site aracılığı ile sunulan hizmetlere Şirket tarafından belirlenen şekil ve usul dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Şirketin uğrayabileceği tüm dolaylı ve doğrudan maddi ve manevi zararı karşılamayı,

4.2.7.      Site’de yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer Kullanıcıların veya 3. kişilerin haklarını ihlal eden nitelikte veya doğrudan ya da dolaylı zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Şirketin, ilgili kullanıcının veya 3. kişilerin uğrayabileceği tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Şirketin bu Kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının Kullanıcı Adı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu,

4.2.8.      Şirketin, tüm kullanıcı içerikleri ile ilgili yayınlamadan önce denetleme hakkı ve yetkisi bulunduğunu içerikleri işbu yetkisi doğrultusunda yayınlayıp yayınlamamakta serbest olduğunu,

4.2.9.      Şirketin Site üzerinden çeşitli ürün ve hizmetlerin tanıtım ve reklamlarını yapabileceğini,

4.2.10.  Kullanıcı; Site’de yanlış bir kimlik oluşturmayacağını, kendini yanlış tanıtmayacağını, kendisinden başka biri (gerçek kişi) adına üye profili oluşturmayacağını veya bir başkasının hesabını kullanmayacağını veya kullanmaya teşebbüs etmeyeceğini,

hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3.Şirkete Tanınan Yetkiler

4.3.1.      Şirket tarafından herhangi bir zamanda sistemin çalışması geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurabilir. Böyle bir durumda Şirketin Kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak olup Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin bu nedenle herhangi bir talep hakkı doğmayacaktır.

4.3.2.      Şirket, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi ve Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından sisteme zarar vermek için yapılabilecek siber saldırıları önlemek için gerekli özeni gösterecek olup ancak bunları taahhüt etmemektedir.

4.3.3.      Şirketin Kullanıcı tarafından sitede sipariş konusu ürünleri denetleme yükümlülüğü yoktur ancak Kullanıcı’nın işbu sözleşmenin 4.2.3. maddesine aykırı davranması halinde Kullanıcıya ait hesabı sınırlandırma, kısıtlama, askıya alma veya kapatma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı işbu yükümlülükleri doğrultusunda Şirket tarafından bilgilendirilmiş olup Kullanıcı tasarım ürünün özgün olduğunu, hukuka ve ahlaka uygun olduğunu, 3. Kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, aksi takdirde doğmuş ve doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3.4.      Şirket, Kullanıcı’nın Site’ye üyeliğinin gerçekleşmesi ile birlikte, Kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında sisteme kullanıcılar tarafından girilecek mesajların, fotoğrafların ve linklerin bazılarını veya tamamını mevzuata uygun olarak belirli periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket sorumlu tutulmayacaktır.

4.3.5.      Şirket, Kullanıcının Site sistemi dışındaki mobil uygulamalara ve web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Şirketin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

4.3.6.      Şirket, reklam veren gerçek ve tüzel kişilerin sağladığı içeriklerden sorumlu değildir.

4.3.7.      Kullanıcılar tarafından yayınlanan bilgi ve içerikler hakkında saklanması ve gösterimi hakkında herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Şirket bir depolama hizmeti vermemektedir. Yasal düzenlemeler gerektirdiği belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Kullanıcılar’ın sunduğu herhangi bir bilgi veya içeriği Şirket’in depolama, muhafaza etme veya kopyalama ve kopyasını ibraz etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

5.      GİZLİLİK

5.1.Kullanıcı adı ve şifrenin belirlenmesi ve gizli tutulması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Şirket, kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklardan, doğrudan ve dolaylı zararlardan sorumlu değildir.

5.2.Şirket, üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak uygulamaya erişimini engellemeyi, kişisel verilerinizin ele geçirilmesini ve üyeliğiniz nedeniyle Site aracılığı ile elde edilen kişisel verilerinizin kötü amaçlarla kullanılmasını ve suistimal etmesini engellemek için gereken özeni gösterir ancak bunları taahhüt etmez.

5.3.Kullanıcıların profillerine ekleyecekleri bilgiler Kullanıcılar’ın inisiyatifinde olup 3. kişilerin görmesini istemedikleri verilerin ve kişisel verilerin, herkese açık olarak paylaşılmamasını veya profil bilgilerine eklenmemesini önermektedir.

 

6.       SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

6.1.Kullanıcıların bu içerikleri ele geçirmesi, çoğaltması, dağıtması, değiştirmesi, kullanması ve benzeri yetkisiz kullanımları kesinlikle yasaktır. Kullanıcılar bu kuralların ihlali ile birlikte oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan sorumlu olduğunu kabul eder.

6.2.İşbu sözleşmede belirtilen ve Şirketin sorumluluğunun sınırlandığı diğer maddelerde yer alan hususlar saklıdır.

 

7.       FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE REKABET YASAĞI

7.1.Site dâhil olmak üzere Şirketin tüm markaları, Site’nin arayüzü, tüm içeriği, alan adı, arka planda çalışan tüm yazılım ve kodlar, veri tabanları ve sair tüm servislere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirketin mülkiyetinde olup bu fikri ve sınai mülkiyet haklarının tüm hakları saklıdır. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan (varsa) hizmetler, hizmet tedarik edilen kişiliğe aittir. Şirket bu hakların sahibi ve/veya yasal kullanım hakkı sahibi olduğunu beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamdaki herhangi bir hakkın, hizmetin ya da materyalin en geniş şekli ile kopyalanması, alıntılanması, izinsiz kullanımı, çoğaltılması, yayılması, geri mühendislik yolu ile kullanılması, yasalara aykırı ve ayrıca Şirketinmuvafakati dışındadır. Bu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir. Meydana gelebilecek herhangi bir ihlal durumunda Şirketin tüm talep ve şikâyet hakları saklı olduğu gibi, ihlalin Kullanıcı hesabından kaynaklandığının tespit edilmesi halinde Şirketilgili Kullanıcı hesabını kısıtlama yetkisine sahiptir.

7.2.Kullanıcı, Şirket tarafından üretilen ve/veya dışarıdan satın alınan bilgi, belge, yazılım, tasarım, video, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına Şirketin sahip olduğunu, Şirketin Kullanıcıların ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Site içinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere Site’den kaldırma haklarına sahip olduğunu, yayınlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dahilinde olup, bu hallerde, Şirketten hiçbir telif ücreti ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.Kullanıcı, Şirket ve Site hakkında iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, Şirket’in tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal kısıtlanacaktır.

 

8.       TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, Kullanıcı tarafından önceden onay alınmak kaydıyla Kullanıcıya gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, Kullanıcının sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi istememesi halinde, “Elektronik İleti Gönderilmesi” bölümündeki onay işaretinin Kullanıcı tarafından işaretlenmesi gerekmektedir. Kullanıcı dilediği zaman, gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkına haizdir. İşbu bildirimlerin tarafınıza sağlanabilmesi için iletişim bilgilerinizi güncel tutmanız gerekmektedir. Buna karşın, Kullanıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onayı aranmayacaktır.

9.      UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Sözleşmenin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10.  DELİL SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Printbi Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Kullanıcı arasında oluşabilecek yargısal uyuşmazlıklarda Site’de yer alan verilerin gerçeklere uygun olduğunu beyan ve kabul eder.

11.  FESİH

11.1.        Kullanıcı, işbu sözleşmeyi destek@printbi.co e-posta adresine Site’nin bildirmiş olduğu e-posta adresinden gönderecekleri geçerli fesih beyanıyla her zaman sona erdirebilir.

11.2.        Şirket, sözleşme fesih beyanını ilgili Kullanıcıya; SMS, telefon veya e-posta aracılığıyla bildirdiği andan itibaren tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirir.