Tüm Türkiye’ye 1-3 iş günü içerisinde teslimat!

 

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.      TARAFLAR

1.1.   SATICI

Unvan                                                            :

VD-Vergi Numarası:

Adres                                                            :

Mersis Numarası                                           :

Telefon Numarası                                         :

E-posta Adresi                                              :

İadenin Kabul Edildiği Kargo Firması         :

 

1.2.   ALICI

Ad, Soyad/Unvan                                         :

T.C. Kimlik Numarası/VD-Vergi Numarası:

Adres                                                            :

Telefon Numarası                                         :

E-posta Adresi                                              :

 

2.      TANIMLAR

 

Alıcı          : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Hizmet      : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Taraflar     : Satıcı ve Alıcıyı

Sözleşme   : Alıcı ve Satıcı arasında kurulan işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni

Ürün/Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri,

İnternet sitesi: Satıcı’ya ait www.printbi.co internet sitesini ifade eder.

 

3.      KONU

 

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu gerçek kişi Alıcı’nın, Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini oluşturur.

 

Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi halinde; Alıcı, TKHK’da düzenlenen haklardan yararlanamayacaktır.

 

Alıcının siparişi tamamlamasının ardından Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme Alıcının belirttiği mail adresine ulaştıracaktır.

 

4.      FATURA BİLGİLERİ

 

Ad, Soyad/Unvan                                         : %%8%%[ÖG1] [FY2] 

T.C. Kimlik Numarası/VD-Vergi Numarası: %%9%%[ÖG3] [FY4] 

Adres                                                            : %%10%%[ÖG5] [FY6] 

Telefon Numarası                                         : %%11%%[ÖG7] [FY8] 

E-posta Adresi                                              : %%12%%[ÖG9] [FY10] 

 

Ödeme Yöntemi                                           : %%14%%[ÖG11] [FY12] 

 

5.      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1.   Aşağı bilgileri verilen malın/ürün/hizmet/ürünlerin[ÖG13]  temel özellikleri internet sitesinde yer almaktadır.

5.2.    Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Satıcının ilan edilen fiyatlar hakkında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.3.    Sözleşme konusu malın/ürün/hizmet/ürünlerin[ÖG14]  tüm vergiler ve taşıyıcı dahil fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

%%15%%[ÖG15] [FY16] 

%%16%%[ÖG17] [FY18] 

%%17%% [ÖG19] [FY20] TL

%%18%%[ÖG21] [FY22]  TL

Kargo Tutarı

-

…. [ÖG23] [FY24] TL[ÖG25] [FY26] 

…… TL

 

 

Toplam

…..[ÖG27] [FY28]  TL

 

Teslimat Adresi          :

Teslim Edilecek Kişi  :

Fatura Adresi              :

Sipariş Tarihi              :

Teslim Şekli               :

Taşıyıcı Bilgileri         :

 

6.      GENEL HÜKÜMLER

6.1.   Alıcı, işbu Sözleşme’nin kabulü ile Satıcı siparişin oluşturulması ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Satıcının internet sitesinde de belirtilen tüm açıklamaları ve işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve anladığını, Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.   Alıcı’nın işbu Sözleşme’yi akdedebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca sözleşme akdetme ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Alıcı, 18 yaşından büyük olduğunu ve tam ehliyetli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.   Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulmasında Satıcı’ya vermiş olduğunu bilgilerin doğru, tam ve eksiksiz olduğunu kabul eder.

6.4.   Alıcı sipariş konusu tasarım ürünün özgün olduğunu, hukuka ve ahlaka uygun olduğunu, 3. Kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, aksi takdirde doğmuş ve doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın, Alıcı’nın işbu yükümlülüklerine aykırı davranması halinde uğradığı zararları Alıcı’dan tazmin etme hakkı saklıdır.

6.5.   Satıcı’nın Alıcı tarafından tasarlanmış ürünün hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır ancak ürünün hukuka aykırı olduğunu tespit etmesi halinde siparişi iptal hakkı saklıdır.

6.6.   Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile Alıcılara göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının Alıcının bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcının ürünü kargo firmasının Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcıya teslim edilecektir.

6.7.   Satıcı yalnız Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde teslimat yapabilmekte olup yalnız teslimat adresi Türkiye Cumhuriyeti sınırları olan adresler için işbu çevirim içi satın alma işleminden yararlanılabilir.

6.8.   Satıcı, ürünleri gerçeğine en uygun halini göstermek için gayret etmektedir ancak ürünlerin renk vb özelliklerinde monitörden ve teknolojik aletler kullanılmasından kaynaklı farklılıklar olabilmektedir. Satıcı’nın işbu farklılıklar hakkında sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.9.   İnternet sitesindeki yazım hataları, ürün açıklamaları ve/veya belirgin hatalardan dolayı Alıcı herhangi bir hak iddia edemez. Alıcı’nın cayma hakkı saklıdır.

6.10.                   Web sitesindeki tüm bilgiler sadece bir icaba davet niteliğindedir. Bir başka deyişle, bilgiler bir teklif veya bağlayıcı sözleşme niteliğinde değildir. Alıcı, siparişinde listelenen ürünleri satın almaya yönelik bir teklifte bulunduğunu kabul eder. Alıcı’nın satın alma teklifi Satıcı’nın kabulüne tabii olup Satıcı’nın her zaman önceden teyit etme ve/veya bir siparişi herhangi bir gerekçe göstermeden ve Alıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmadan reddetme hakkı bulunmaktadır. Siparişin kabul edildiği 10 (on) iş günü içerisinde bildirilmediği takdirde, sipariş reddedilmiş sayılır. Siparişin kabul edildiğini en geç on iş günü içerisinde onaylanmaması durumunda, siparişiniz reddedilmiş sayılır.

-Ürünün/Ürünlerin Web sitesinde gösterilmesi ancak stokta bulunmaması;

-Ödeme için yetki alınamaması;

-Bir Ürün için gönderim kısıtlamaları uygulanması;

-Web sitesinde gösterilen Ürünün/Ürünlerin yanlış fiyatlandırma veya başka şekilde yanlış açıklama gibi (belirgin) bir hata içermesi.

-Alıcının tasarım ürününün hukuka aykırılık içermesi

-Siparişin (veya bir kısmını) kabul edilmesi durumunda, Alıcı’ya veya bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir sorumluluk doğmadan siparişi (veya bir kısmını) iptal etme hakkı bulunacaktır. İptal işleminin ardından, elbette iptal edilen sipariş (veya bir kısmı) kapsamında Satıcı’ya ödenmiş olan (ve Alıcı’dan alınmış) tutar için Alıcı’ya para iadesi yapılacaktır.

Satış sözleşmesi oluşturulmasını takiben, Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında belirtilen gerekçelerle siparişi iptal etme, böylece satış sözleşmesini Satıcı’nın feshetme hakkı saklıdır. İptal işleminin ardından, iptal edilen sipariş (veya bir kısmı) kapsamında Satıcı’ya ödenmiş olan tutar için Alıcı’ya para iadesi yapılacaktır.

Satıcı herhangi bir yazılım, robot, ağ gezgini, örümcek veya diğer otomatik yöntemler veya aygıtların yardımıyla veya dahil olmasıyla verildiğini bildiği veya verilmesinden makul nedenlerle şüphelendiği bir siparişi reddetme hakkına sahiptir ve bu hakkı tamamen saklı tutar.

6.11.                   Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.12.   Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

6.13.   Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirecek olup varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade edecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14.   Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Malın teslimatı Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

6.15.   Teslimat yukarıda belirtilen Satıcı’ya iletilmiş olan adrese yapılacaktır. Bir teslimat girişiminin başarısız olması durumunda, teslimat için görevlendirilen taşıyıcının ürünleri taşıyıcı teslim alma noktasına teslim edebilecektir. Bu hususun gerçekleşmesi durumunda Satıcı teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Alıcı, Satıcı’nın teslim etme yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul eder.

6.16.   Siparişlerin gönderimi iş günlerinde yapılacak olup Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenen ulusal ve/veya dini bayramlar da dahil her türlü resmi tatillerde teslimat yapılmayacaktır. Teslimatlar resmi tatil olmayan iş günlerinde yapılacaktır.

6.17.   Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

7.      GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

7.1.   Taraflar ve/veya personelleri, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri veya edinebilecekleri her türlü yazılı ve sözlü bilgi ve belgeleri Sözleşme süresince özel ve gizli tutacaktır. Taraflar işbu Gizli Bilgiler’i Sözleşme’nin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında hiçbir şekilde kullanmayacak ve ifşa etmeyecek, kopyalamayacak ve herhangi bir menfaat temini amacıyla olsun ya da olmasın üçüncü kişilerle paylaşmayacak, başkalarının kullanımına vermeyecektir. Taraflar, ancak zorunlu hallerde ve işin gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına bu bilgiyi verebileceği gibi, bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını uyarmakla mükelleftir. Taraflar, işçilerinin ve alt çalışanlarının işbu yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

7.2.   Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Veriler Mevzuatı”) kapsamında yasal yükümlülüklerini bildiğini; işbu Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın Taraflar’dan birisine ait veya işbu Sözleşme kapsamında öğrenilen kişisel bilgileri Kişisel Veriler Mevzuatı kapsamında tamamen gizli tutacağını, işlemeyeceğini, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını; diğer Taraf’ın bilgisi ve yazılı onayı dışında bilgileri herhangi bir şekilde kullanmayacağını ve işleme tabi tutmayacağını; bilgileri yalnızca işbu Sözleşme konusu Hizmet’in yerine getirilebilmesi bakımından zorunlu olduğu kadarıyla kullanacağını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar’dan birinin, işbu maddede yer alan düzenlemelere ya da Kişisel Veriler Mevzuatı’na aykırı davranması halinde, aykırı hareket eden Taraf, diğer Taraf’ın tüm zararlarını tazmin edecektir.

 

8.      FİKRİ MÜLKİYET HAKKI

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

 

9.      CAYMA HAKKI

9.1.    Alıcı hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günden, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise malın kendisine tesliminden itibaren, hiçbir gerekçe göstermeksizin 15 (on beş) gün içinde cayma hakkını kullanarak mal/hizmeti iade edebilir.

a) Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcının veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

9.2.   Alıcı, cayma hakkı kullanım bildirimini yukarıda belirtilen mail adresi/adres üzerinden Satıcıya ulaştırır. Satıcı, Alıcının cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etmekle yükümlüdür.

9.3.   Söz konusu mal/hizmet bedeli Alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

9.4.   Alıcı, cayma hakkına ilişkin bildirimi Satıcıya yönelttiği andan itibaren, 10 (on) gün içinde malı Satıcıya geri gönderir.

9.5.   Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

9.6.   Alıcı iade edeceği mal/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcıya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcıya aittir. İade için Alıcının bulunduğu yerde Satıcının anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcıya aittir. Alıcının iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcının anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

9.7.   Mal ile beraber fatura da mevcut olması halinde, ilgili iade bölümü de doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak teslim edilmelidir. Ancak Alıcının kurumsal fatura istemesi halinde ilgili ürünün iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

9.8.   Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber Alıcı ve Satıcı arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

9.9.   Alıcı, Cayma Hakkını kullanmak için Satıcının yukarıda belirtilen adreslerine işbu hakkını bildirebilecektir.

 

10.  CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

10.1.                    Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Satıcının düzenli teslimatları ile Alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcıs arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

11.  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1.   İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11.2.   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

12.  BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1.   İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

12.2.   Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13.  YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden oluşan işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Alıcı’nın yukarıda belirtilen e-mail adresine iletilmiştir.


 [ÖG1]Soru 8: Alıcı gerçek kişi ise ad soyad nedir? Devreden tüzel kişi ise unvanı nedir?

 [FY2]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG3]Soru 9: Alıcı gerçek kişi ise

T.C Kimlik Numarası nedir?

Devreden tüzel kişi ise

VD ve Vergi Kimlik Numarası nedir?

 [FY4]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG5]Soru 10: Alıcının adresi nedir?

 [FY6]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG7]Soru 11: Alıcının telefon numarası nedir?

 [FY8]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG9]Soru 12: Alıcının e-posta adresi nedir?

 [FY10]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG11]Soru 14: Ödeme yöntemi nedir?

 [FY12]Kredi Kartı ile Ödeme

 [ÖG13]Satış konusu malın niteliği tarafınızca seçilmelidir.

 [ÖG14]Satış konusu malın niteliği tarafınızca seçilmelidir.

 [ÖG15]Soru 15: Ürünün adı nedir?

 [FY16]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG17]Soru 16: Kaç adet ürün satın alınacaktır?

 [FY18]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG19]Soru 17: Ürünün peşin fiyatı nedir?

 [FY20]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG21]Soru 18: Ürünün KDV dahil fiyatı nedir?

 [FY22]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG23]Kargo bedeli eklenmelidir.

 [FY24]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG25]Kargo bedeli eklenmelidir.

 [FY26]Sistem üzerinden alınacak.

 [ÖG27]Kargo dahil fiyat eklenmelidir.

 [FY28]Sistem üzerinden alınacak.