Tüm Türkiye’ye 1-3 iş günü içerisinde teslimat!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu xxxxx[MOU1]  (Şirket) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (“KVKK”) kapsamında, talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, KVKK ve sair mevzuatlarda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Üçüncü kişilere ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Şirkete ait web sitesini kullanmanız sebebiyle kişisel verileriniz; veri işleme amacı olan mobil uygulama faaliyetlerinin mevzuata uygun yönetilmesi ve yürütülmesi, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

 

Veri Grubu

İşlenen Kişisel Veriler

·         Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

·         Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

·         Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

·         Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

·         Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,

·         İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

·         Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

·         Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

·         Açık rızanızın bulunması halinde gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

·         İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,

·         Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

·         Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,

·         Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

 

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, Doğum Tarihi

İletişim Verileri

Telefon Numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Müşteri İşlem Verisi

Sipariş ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, alışverişler ile ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileri, platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapılması ve/veya soru sorulması halinde yorum ve sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler,

·         Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

·         Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

·         İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

·         Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·         Trendyol platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

·         Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

·         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Kampanyaların yürütülmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,

·         Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

·         Açık rızanızın bulunması halinde, gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,

·         İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,

·         Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,

·         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

·         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·         Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşitsel Kayıt Verisi

Çağrı merkezi ile görüşme yapılması halinde ses kaydı

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Kimlik Verisi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği Verileri

İşitsel Kayıt Verisi

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği Verileri

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği Verileri

İşitsel Kayıt Verisi

 

Kişisel verileriniz, sizin tarafınızdan otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan tarafınızdan sözlü ve fiziksel doküman olarak, online başvuru sistemi, posta ve e-posta ile kanallarıyla toplanmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. maddesi uyarınca, belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uygun olarak aktarılmaktadır:

 

Aktarım Amacı

Aktarılan Taraf

Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınması

Tedarikçilerimize

Satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

Hukuki destek alınması,

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi satın alınan ürünün satıcısıyla,

İş ortaklarımıza

Kargo firmaları

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Yetkili kurum ile kuruluşlara

 

 

KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği Şirkete şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

       Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

       Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerin de kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini isteme,

       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Şirketten, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. İmha talebiniz incelenerek somut olayın koşullarına göre hangi imha yönteminin uygun olduğu tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemine ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirkete teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

 

Unvan

 

Mersis No

 

Adres

 

Mail Adresi

 

Kep adresi

 

 


 [MOU1]Şirketin ismi yazılmalıdır.